Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium srážek těžkých iontů
Název práce v češtině: Studium srážek těžkých iontů
Název v anglickém jazyce: Study of heavy ion collisions
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Při řešení projektu se student:
o) seznámí se základy fyziky ultra-relativistických srážek těžkých iontů
o) seznámí s vývojovým prostředím ROOT
o) pokusí se realizovat jednoduchý geometrický model popisující srážku
dvou jader
Seznam odborné literatury
Bakalářská práce (úvodní kapitola), Pavol Štefko, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130103508
Uživatelská příručka programu Root, http://root.cern.ch/drupal/content/users-guide#UG
Předběžná náplň práce
Ultra-relativistické srážky těžkých iontů jsou prostředkem pro zkoumání
vlastností silné interakce. Zkoumání těchto srážek by mělo například
pomoci odpověď na fundamentální otázky po mechanismu formování hadronů
-- částic, z nichž je složena většina viditelné hmoty. Zájemce o projekt
by se měl seznámit s úvodem do této problematiky a vyzkoušet
implementovat jednoduchý geometrický model popisující srážku dvou jader.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ultra-relativistic heavy ion collisions are tools for studying the
properties of strong interaction. The study of these collisions should
e.g. help to answer the fundamental questions about the mechanism of
hadron formation (hadrons are constituents of the majority of directly
observable matter). The candidate should learn basics of the heavy
ion physics and try to implement a simple geometrical model describing a
collision of two nuclei.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK