Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ultrarychlá spinová dynamika v systémech se silnou spin-orbitální vazbou
Název práce v češtině: Ultrarychlá spinová dynamika v systémech se silnou spin-orbitální vazbou
Název v anglickém jazyce: Ultrafast spin dynamics in strongly spin-orbit coupled systems
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Náplní navrhované práce je studium spinové dynamiky v materiálech, které mají potenciální uplatnění ve spintronických součástkách. Pro výzkum budou využity zejména optické metody – ultrarychlá laserová spektroskopie a magneto-optická magnetometrie, které jsou vhodné díky své neinvazivnosti.
Predmětem výzkumu budou systémy se silnou spin-orbitální vazbou – a to jak čistě kovové heterostruktury (např. CoFeB/Pt, CoFeB/Ta), tak struktury kombinující polovodič s kovem. V tomto případ bude práce zaměřena zejména na heterstruktury tvořené kovem (CoFeB, NiFe) a tzv. objemovým topologickým izolátorem (BiSe, BiTe…). Z heterostruktur budou vytvořeny součástky, které budou kromě čistě optických metod testovány také pomocí opto-transportních měření.
Seznam odborné literatury
1. J. M. D. Coey, Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press, Cambridge 2010
2. A. K. Zvezdin, V. A. Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, Institute of Physics Publishing, Bristol/Philadelphia 1997.
3. H. Kronmuller, S. Parkin, Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials, Wiley-Interscience 2007
4. časopisecká literatura
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK