Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of autoionizing states in atoms and molecules
Název práce v češtině: Studium autoionizujících stavů v atomech a molekulách
Název v anglickém jazyce: Study of autoionizing states in atoms and molecules
Klíčová slova: excitace, autoionizace, elektronová korelace
Klíčová slova anglicky: excitation, autoionization, electron correlation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2016
Zásady pro vypracování
Elektronová korelace zprostředkovává širokou škálu relaxačních procesů v metastabilních stavech atomárních a molekulových systémů. Tyto procesy často vedou k autoionizaci, jako například Augerův efekt nebo meziatomární Coulombický rozpad [1]. Mezi základní charakteristiky metastabilního stavu patří rozpadová šířka, úzce související s dobou života. Uchazeč se v rámci práce seznámí s teorií elektronových relaxačních procesů a metodami ab initio výpočtů rozpadových šířek, založenými na technikách zavedených v kvantové chemii, především Fano-ADC [2]. Cílem práce bude aplikovat tyto metody na teoretický popis rozpadových procesů v konkrétních systémech a přispět tak k interpretaci nedávných nebo plánovaných experimentů. Jako příklady lze uvést studium kolektivního Augerova rozpadu v argonu [3,4] nebo anomálie v době života Si(2p) vakance v molekule fluoridu křemičitého, která dosud nebyla uspokojivě teoreticky vysvětlena [5,6].
Seznam odborné literatury
[1] T. Jahnke: Interatomic and intermolecular Coulombic decay: the coming of age story. J. Phys. B 48, 082001 (2015)
[2] P. Kolorenč and N. Sisourat: Interatomic Coulombic decay widths of helium trimer: Ab initio calculations. J. Chem. Phys. 143, 224310 (2015)
[3] M. Žitnik et al: Two-to-one Auger decay of a double L vacancy in argon. Phys. Rev. A 93, 021401(R) (2016)
[4] P. Kolorenč, V. Averbukh, R. Feifel and J. Eland: Collective relaxation processes in atoms, molecules and clusters. J. Phys. B 49, 082001 (2016)
[5] R. Püttner, M. Domcke and G. Kaindl: Comparative study of Si-2p core-excitation spectra in the tetrahedral molecules SiX4. Phys. Rev. A 57, 297 (1998)
[6] T. D. Thomas et al: Anomalous natural linewidth in the 2p photoelectron spectrum of SiF4. Phys. Rev. Lett. 89, 223001 (2002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK