Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aspekty nezachování baryonového a leptonového čísla ve Standardním modelu částicových interakcí a v jeho rozšířeních
Název práce v češtině: Aspekty nezachování baryonového a leptonového čísla ve Standardním modelu částicových interakcí a v jeho rozšířeních
Název v anglickém jazyce: Aspects of baryon and lepton number non-conservation in the Standard model of particle interactions and beyond
Klíčová slova: nezachování baryonového a leptonového čísla v modelech kvantové teorie pole, Standardní model částicových interakcí, rozšířené kalibrační symetrie, teorie velkého sjednocení
Klíčová slova anglicky: baryon and lepton number non conservation in quantum field theory, Standard Model of particle interactions, extended gauge symmetries, grand unified theory
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michal Malinský, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Matěj Hudec - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2016
Zásady pro vypracování
V průběhu práce by se doktorand měl seznámit zejména se základními poruchovými a neporuchovými mechanismy možného narušení kvantově-polních symetrií odpovídajících tzv. baryonovému resp. leptonovému číslu a s fenomenologií jejich případného nezachování ve Standardním modelu částicových interakcí a v jeho jednoduchých rozšířeních.

To zahrnuje především detailní studium implementace těchto mechanismů ve specifických modelech kvantové teorie pole a jejich fenomenologických důsledků, zobecnění pro situace mimo rámec existujících analýz, a v neposlední řadě též zhodnocení jejich možných souvislostí s případnými signály “nové fyziky” v urychlovačových či jiných typech experimentů. Zároveň se předpokládá zvládnutí základních neporuchových technik popisujících efekty nezachování B a L v nerovnovážných procesech spojených především s možným generováním baryon-antibaryonové asymetrie v raném stádiu vývoje vesmíru.

Vlastní práce doktoranda by pak měla spočívat zejména v zevrubné analýze relevantních efektů na klasické i kvantové úrovni v kontextu modelů kvantové teorie pole s rozšířenou kalibrační grupou (SO(10) GUT, “flipped SU(5)” modely apod.) zahrnující jak jejich teoretické, tak i fenomenologické aspekty.
Seznam odborné literatury
H. Georgi and S. L. Glashow, Phys. Rev. Lett. 32, 438 (1974)

P. Langacker, Phys. Rept. 72, 185 (1981)

G.G.Ross, Grand Unified Theories, 1984, ISBN 0805-369678

D.Bailin, A.Love, SUSY gauge field theories and string theory, ISBN 0750-302674

R.N.Mohapatra, Unification & Supersymmetry, 1986/92, ISBN 0378-955348

R.N.Mohapatra, P.B.Pal, Massive neutrinos in Physics and Astrophysics, ISBN 9812380701

S. Bertolini, L. Di Luzio, and M. Malinsky, Phys. Rev. D81, 035015 (2010), arXiv:0912.1796 [hep-ph]

M. E. Machacek and M. T. Vaughn, Nucl. Phys. B222, 83 (1983); Nucl.Phys. B236, 221 (1984); Nucl.Phys. B249, 70 (1985)

D. Ross, Nucl.Phys. B140, 1 (1978).

J. T. Goldman and D. Ross, Nucl.Phys. B171, 273 (1980)

S. Weinberg, Phys.Lett. B91, 51 (1980)

L. J. Hall, Nucl.Phys. B178, 75 (1981)

H. Kolesova and M. Malinsky, Phys. Rev. D90, 115001 (2014), arXiv:1409.4961.

E. Witten, Phys. Lett. B91, 81 (1980)

C. Arbelaez Rodriguez, H. Kolesova, and M. Malinsky, Phys. Rev. D89, 055003 (2014), arXiv:1309.6743

S. R. Coleman and E. J. Weinberg, Phys. Rev. D7, 1888 (1973).

S. R. Coleman, Phys.Rev. D15, 2929 (1977).

J. Callan, Curtis G. and S. R. Coleman, Phys.Rev. D16, 1762 (1977).

S. Coleman, Aspects of Symmetry: Selected Erice Lectures (Cambridge University Press, 1988).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK