Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní charakterizace multiferoických materiálů
Název práce v češtině: Základní charakterizace multiferoických materiálů
Název v anglickém jazyce: Characterization of multiferroic materials
Klíčová slova: pyroelektřina, elektrická polarizace, multiferoika
Klíčová slova anglicky: pyroelectricity, electric polarization, multiferoics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Stanislav Kamba, CSc.
Ing. Josef Buršík, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se se základními přístupy pro charakterizaci multiferoických materiálů, zejména teplotních a polních závislostí jejich elektrických a magnetických vlastností
2. Rozšíření stávající instrumentace pro charakterizaci multiferoik, provedení měření na vzorcích se známými vlastnostmi.
3. Základní charakterizace vybraných multiferoických materiálů.
Seznam odborné literatury
Neil W. Ashcroft, N. David Mermin Solid state physics, New York : Brooks / Cole, 1976
I. Lubomirsky, O. Stafsudd, Rev. Sci. Instrum. 83, 051101 (2012)
současná časopisecká literatura k vybraným materiálům
Předběžná náplň práce
Multiferoické materiály vykazují současnou přítomnost magnetického a elektrického uspořádání. Zatímco magnetickou část je možné rutině charakterizovat pomocí aparatur dostupných v Společné laboratoři pro magnetická studia (SLMS, http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/jlms/jlms/), studium ferroelektrického uspořádání je možné pouze nepřímo (např. pomocí studia teplotní závislosti elektrické permitivity).
Cílem této práce je spolupráce na rozšíření stavajících aparatur tak, aby bylo možné charakterizovat multiferoické materiály v širokém rozsahu teplot (2-400K), magnetických (0-20T) a elektrických (0-400V) polí, provedení testovacích a srovnávacích měření a charakterizace několika vybraných materiálů (spolupráce s dr. Kambou z FZU AV a Dr. Buršíkem z UACh AV) vykazujících magnetické a elektrické uspořádání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK