Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měření pyroelektrického proudu a určení elektrické polarizace
Název práce v češtině: Měření pyroelektrického proudu a určení elektrické polarizace
Název v anglickém jazyce: Measurement of pyroelectric current and determination of electric polarization
Klíčová slova: pyroelektřina, elektrická polarizace, multiferoika
Klíčová slova anglicky: pyroelectricity, electric polarization, multiferoics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Stanislav Kamba, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s principy měření teplotní závislosti elektrické polarizace, zejména pomocí pyroelektrického proudu.
2. Testování aparatury pro měření elektrické polarizace, provedení měření na vzorcích se známými vlastnostmi.
3. Základní charakterizace vybraných multiferoických materiálů.
Seznam odborné literatury
Neil W. Ashcroft, N. David Mermin Solid state physics, New York : Brooks / Cole, 1976
I. Lubomirsky, O. Stafsudd, Rev. Sci. Instrum. 83, 051101 (2012)
současná časopisecká literatura k vybraným materiálům
Předběžná náplň práce
Multiferoické materiály vykazují současnou přítomnost magnetického a elektrického uspořádání. Zatímco magnetickou část je možné rutině charakterizovat pomocí aparatur dostupných v Společné laboratoři pro magnetická studia (SLMS, http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/jlms/jlms/), studium ferroelektrického uspořádání je možné pouze nepřímo (např. pomocí studia teplotní závislosti elektrické permitivity).
Cílem této práce je spolupráce na rozšíření stavajících aparatur tak, aby bylo možné měřit teplotní závislost elektrické polarizace v širokém rozsahu teplot (2-400K), provedení testovacích a srovnávacích měření a charakterizace několika vybraných materiálů vykazujících magnetické a elektrické uspořádání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK