Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu
Název práce v češtině: Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu
Název v anglickém jazyce: Effect of different annealing sequences on quality of single crystals
Klíčová slova: žíhání, monokrystal, měrný elektrický odpor
Klíčová slova anglicky: annealing, single crystal, electrical resistivity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Opletal, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s přípravou vzorku pro žíhání (práce se sklem).
2. Žíhání vzorků.
3. Příprava a měření měrného elektrického odporu.
4. Vyhodnocení výsledku.
Seznam odborné literatury
dle pokynů vedoucího
Předběžná náplň práce
Připravené monokrystaly často obsahují různé defekty (dislokace, intersticiální polohy, vakance), které snižují jejich kvalitu a mají vliv na jejich fyzikální vlastnosti. Procesem žíhání lze část těchto defektu eliminovat.

Tento projekt se zaměří na nalezení nejlepšího postupu při žíhání. Výsledky budou dále použity pro přípravu dalších vzorků.

Práce bude mít experimentální charakter, kdy vyhodnocování dat z elektrického odporu bude prováděno na počítači.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK