Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Komparativní analýza regionálního vývoje Chorvatska a Slovinska – tendence, problémy a rizika polarizace
Název práce v češtině: Komparativní analýza regionálního vývoje Chorvatska a Slovinska – tendence, problémy a rizika polarizace
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of regional developemnt of Croatia and Slovenia - trends, challenges and risks of the polarization
Klíčová slova: Chorvatsko, Slovinsko, nerovnoměrný regionální vývoj, tendence, problémy, polarizace
Klíčová slova anglicky: Croatia, Slovenia, uneven regional development, trends, challenges, polarization
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2016
Datum zadání: 13.01.2016
Předběžná náplň práce
Cílem príáce je s využitím socioálně ekonomických indikátorů zjistit míru regionálních disparit a srovnat charakter a tendence regionálního vývoje Slovinska a Chorvatska a zhodnotit problémy, jež přináší předpokládaná regionální polarizace obou zemí. Zhodnotit, zda se jedná o analogické tendence a problémy, jak ve srovnání obou sousedních zemí, tak ve srovnání s jinými postkomunistickými zeměmi střední a východní Evropy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is using socio-economic indicators to determine the degree of regional disparities and to compare the character and tendencies of regional development of Slovenia and Croatia and to assess the challenges posed by the anticipated regional polarization within neighbouring countries. Within this goal to assess whether the tendencies and problems in both countries are analogous or different, in comparison with other post-communist countries of Central and Eastern Europe.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK