Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatický systém pro výuku cizího jazyka
Název práce v češtině: Automatický systém pro výuku cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: Automatic Foreign Language Tutor
Klíčová slova: generování přirozeného jazyka, NLG, Computer-Assisted Language Learning, CALL
Klíčová slova anglicky: Natural Language Generation, NLG, Computer-Assisted Language Learning, CALL
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2016
Datum zadání: 12.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.04.2017
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je vyvinout systém pro učení cizího jazyka. Systém na základě gramatiky jazyka bude generovat příklady na procvičování určitých jevů v daném jazyce. Systém bude používat model studenta, který bude zachycovat jeho pokrok v učení.
Seznam odborné literatury
Meurers, D. (2012). Natural Language Processing and Language Learning. Encyclopedia of Applied Linguistics, edited by Carol A. Chapelle. Blackwell.
http://purl.org/dm/papers/meurers-13.html

Nerbonne, John (2003). Natural Language Processing in Computer-Assisted Language Learning. In R. Mitkov (ed.), The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press.
http://www.let.rug.nl/~nerbonne/papers/nlp-hndbk-call.pdf

Heilman, M. (2011). Automatic factual question generation from text. Dissertation. Carnegie Mellon University. https://errico.srv.cs.cmu.edu/research/thesis/2011/michael_heilman.pdf

Heilman, M. et al (2006). Classroom success of an intelligent tutoring system for lexical practice and reading comprehension. In INTERSPEECH proceedings.

Kolditz, T. (2015). Generating Questions for German Text. Master thesis. University of Tübingen.

Keder, D. (2009): Computer-assisted language learning using spaced repetition. Master thesis. Masaryk University in Brno. http://is.muni.cz/th/99305/fi_m/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK