Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Politicko-geografické aspekty rusko-ukrajinského konfliktu
Název práce v češtině: Politicko-geografické aspekty rusko-ukrajinského konfliktu
Název v anglickém jazyce: Political and geographical aspects of the Russian-Ukrainian conflict
Klíčová slova: rusko-ukrajinský konflikt, Krym a východní Ukrajina, geopolitika, separatismus, etnicita
Klíčová slova anglicky: Russian-Ukrainian conflict, Crimea and Eastern Ukraine, geopolitics, separatism, ethnicity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2015
Datum zadání: 23.12.2015
Předběžná náplň práce
Hlavním ciliem je analyzovat a zhodnotit 1) geopolitické zájmy a plány Ruska a jejich realizaci v souvislosti s vnitropolitickým děním na Ukrajině; 2) cíle a zájmy ukrajinských separatistů – vývoj, stav a perspektivy jejich plánů včetně situace na Krymu a na východě Ukrajiny; 3) zjistit hlavní faktory konfliktu a testovat, zda tím primárním je etnicita.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Main goals are to analyze and evaluate 1) the geopolitical interests of Russia with the respect to the interests and internal political events in Ukraine; 2) the objectives and interests of Ukrainian separatists - status, evolution and perspectives of their plans, including the situation in Crimea and eastern Ukraine; 3) identify the main factors of conflict and to test whether it is the primary ethnicity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK