Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítačové modelování průchodu záření gama látkou a detekce
Název práce v češtině: Počítačové modelování průchodu záření gama látkou a detekce
Název v anglickém jazyce: Computer simulation of gamma ratiation passage through matter and detection
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
.
Seznam odborné literatury
.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit počítačový model úlohy v praktiku jaderne fyziky "Studium spekter gama-záření polovodičovým spektrometrem"
metodou Monte Carlo s využitím simulačního balíku GEANT4. Dále je náplní práce
začlenění modelu do běhu praktika a vypracování pracovních pokynů a návodu k úloze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK