Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Příprava a charakterizace nových magnetických materiálů
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace nových magnetických materiálů
Název v anglickém jazyce: Synthesis and characterization of new magnetic materials
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Připrava monokrystalů vybranéch materiálů
2. Ověření kvality vzorků pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce
3. Měření magnetických vlastnotí a elektrického odporu v širokém oboru teplot
4. Vyhodnocení dat a prezentace výsledků
5. Sepsání práce


Seznam odborné literatury
Bude upřesněno na základě konzultací
Předběžná náplň práce
Práce je experimentálního charakteru.
Projekt je zaměřen na připravu a charakterizaci antiferomagnických materiálů typu CuMnAs, NaMnAs ve formě monokrystalů. Student/ka připraví vhodnou metodou vzorky a provede jejich charakterizaci pomocí elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce. Dále bude měřit fyzikální vlastnosti na aparaturách PPMS v širokém oboru teplot (2 K - 1000 K) a magnetickým polí až 14 T.
Student/ka se seznámí s prací v moderních laboratořích a zároveň svou prací přispěje k řešení aktuálně studované problematiky.
Předpokládá se spolupráce s kolegy a studenty FUUK MFF v rámci měření magnetooptických vlastností na vybraných monokrystalech.
Více na: http://kfkl.cz/cs/nabidkapraci

V práci je možné pokračovat v rámci magisterského studia, ale zároveň respektujeme právo studentky/studenta na změnu tématu, školiteky/školitele, nebo volbu jiného oboru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK