Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikátor pro pacienty a praktické lékaře
Název práce v češtině: Komunikátor pro pacienty a praktické lékaře
Název v anglickém jazyce: A Communicator Application for Patients and Their Practitioners
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 09.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2015
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat komunikátor pro pacienty a jejich praktické lékaře. Program musí umožnit pacientům pokládat dotazy na vlastní zdravotní stav. Ke každému dotazu si lékař s pacientem budou moci vyměnit neomezený počet zpráv. Aplikace bude umožňovat registraci doktorů i pacientů, jejich autentizaci a zabezpečí důvěrnost zpracovávaných dat. Aplikace bude dostupná na počítačích i mobilních zařízeních.
Seznam odborné literatury
* Joseph Albahari, Ben Albahari: C# 5.0 in a Nutshell, Fifth Edition (2012)
* Steven Feuerstein, Bill Pribyl: Oracle PL/SQL Programming, Fifth Edition (2009)
* (.NET 4.5) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/w0x726c2.aspx
* (TPL) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd460717.aspx
* (WCF) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ms735119(v=vs.90).aspx
* (ODP) http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085163.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK