Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hra Dungeon Master pro platformu .NET
Název práce v češtině: Hra Dungeon Master pro platformu .NET
Název v anglickém jazyce: Dungeon Master Game for the .NET Platform
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2015
Datum zadání: 05.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je provést co nejkompletnější reimplementaci klasické počítačové hry Dungeon Master. Implementace provedená v rámci této práce by měla umět využít datové soubory originální hry Dungeon Master a podporovat maximálně přesně herní mechaniky originální hry - tzn. mělo by být možné hrát herní úrovně původní hry. Kvůli plánu využít výsledek práce ve výuce jazyka C# je třeba, aby byl jazyk C# použit pro implementaci hlavních částí práce. Při tvorbě herního enginu by měl být kladen důraz především na dobrý objektový návrh a na něj navazující možnost rozšíření o herní mechaniky nad rámec této práce. Vizuální složka se od originálu hry může lišit.
Seznam odborné literatury
• Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, 2013
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
• C# Language Specification 6.0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK