Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh úloh z chemie vhodných pro e-learning
Název práce v češtině: Návrh úloh z chemie vhodných pro e-learning
Název v anglickém jazyce: Chemical topics and tasks suitable for e-learning
Klíčová slova: e-elearning, distanční vzdělávání, chemické úlohy
Klíčová slova anglicky: e-elearning, distance education, chemistry tasks
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Tvorba a praktické ověřování úloh v distančním vzdělávání, především e-learningu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Design and validation of practical tasks for distance learning, especially e-learning.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK