Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Meta-Adaptation Strategies for Adaptation in Cyber-Physical Systems
Název práce v češtině: Meta-Adaptation Strategies for Adaptation in Cyber-Physical Systems
Název v anglickém jazyce: Meta-Adaptation Strategies for Adaptation in Cyber-Physical Systems
Klíčová slova: meta-adaptation strategies, adaptation tactics, cyber-physical systems
Klíčová slova anglicky: meta-adaptation strategies, adaptation tactics, cyber-physical systems
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2015
Datum zadání: 03.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2015
Datum a čas obhajoby: 08.02.2016 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2016
Oponenti: Paolo Arcaini, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ilias Gerostathopoulos, Ph.D.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK