Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intervalové lineární soustavy rovnic s lineárními závislostmi
Název práce v češtině: Intervalové lineární soustavy rovnic s lineárními závislostmi
Název v anglickém jazyce: Interval linear systems with linear dependencies
Klíčová slova: lineární systémy, závislosti, obálka, MATLAB, INTLAB
Klíčová slova anglicky: linear systems, dependencies, enclosure, MATLAB, INTLAB
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2015
Datum zadání: 02.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.11.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: Ing. Miroslav Rada
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Implementace a případné vylepšení metod na zapouzdření řešení soustav intervalových lineárních rovnic s lineárními závislostmi.
- Pracovní prostředí je Matlab/Octave s využitím toolboxu Intlab pro intervalovou aritmetiku.
- Numerické porovnání různých přístupů.
- Analýza speciálních případů.
Seznam odborné literatury
[1] M. Hladík. Enclosures for the solution set of parametric interval linear systems. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 22(3):561-574, 2012.
[2] S. M. Rump. Verification methods: Rigorous results using floating-point arithmetic. Acta Numer., 19:287-­449, 2010.
Předběžná náplň práce
Cílem je implementace nejefektivnějších metod na zapouzdření všech řešení soustav lineárních rovnic, jejichž vstupní data lineárně závisí na parametrech, a tyto parametry nabývají přípustných hodnot z daných intervalů. S tím souvisí i navržení vhodné reprezentace lineární závislosti. Součástí práce může být i zaměření se na speciální případy nebo numerické porovnání různých přístupů. Programovací jazyk: Matlab/Octave + Intlab.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK