Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza sondové charakteristiky s využitím neuronových sítí
Název práce v češtině: Analýza sondové charakteristiky s využitím neuronových sítí
Název v anglickém jazyce: Analysis of Langmuir probe data by artificial neural network
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2015
Datum zadání: 19.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s problematikou sondové diagnostiky plazmatu a s technikou neuronových sítí.
2) Načíst data ze sondové diagnostiky v experimentu FALP a částečně je zpracovat klasickými metodami.
3) Vytvořit neuronovou síť, jejímž vstupem budou naměřená data, s cílem určit hlavní parametry plazmatu - elektronovou teplotu a koncentraci elektronů.
4) Měnit architekturu sítě, zpracování vstupů a výstupů a další parametry sítě v zájmu optimalizace výsledků.
Seznam odborné literatury
V. Martišovitš, Základy fyziky plazmy,Univerzita Komenského, Bratislava 2004.
J. Šíma, R. Neruda; Teoretické otázky neuronových sítí; Matfyzpress, Praha 1996.
B. Kröse, P. Smagt; An introduction to neural networks; University of Amsterdam, Amsterdam 1996.
P. Dohnal; Electron Ion Recombination in Low Temperature Plasma, Dizertační Práce MFF UK 2013.
Publikace v odborných časopisech a další literatura po dohodě s vedoucím.
Předběžná náplň práce
Sondová měření v plazmatu jsou základním diagnostickým nástrojem téměř ve všech oborech fyziky plazmatu. Jejich interpretace je však často poměrně komplikovaná. Obzvláště v případě složitějších sond je vytvoření analytické teorie prakticky nemožné. Cílem práce bude otestovat možnosti využití neuronové sítě pro analýzu sondových charakteristik. Jako vstupní data budou použita měření z válcové Langmuirovy sondy v dohasínajícím plazmatu. Jako předloha pro učení sítě přitom poslouží data zpracovaná klasickými metodami.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=229
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=229
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK