Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Neurulace u obratlovců: srovnávací a evoluční pohled
Název práce v češtině: Neurulace u obratlovců: srovnávací a evoluční pohled
Název v anglickém jazyce: Neurulation in vertebrates: comparative and evolutionary points of view
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Tereza Matějková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2015
Datum zadání: 21.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci budou shrnuty poznatky o vzniku a vývoji primární neurální trubice u obratlovců. Mechanismy morfogeneze neurulace budou srovnávány v různých skupinách a budou diskutovány faktory, které je ovlivňují či řídí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK