Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mysl a vědomí u zvířat
Název práce v češtině: Mysl a vědomí u zvířat
Název v anglickém jazyce: Animal Mind and Consciousness
Klíčová slova: Zvířata|mysl|vědomí|vědecký výzkum|antropocentrismus|psychofyzická redukce|objektivita|řeč|komunikace|genialita|autodomestikace
Klíčová slova anglicky: Animals|mind|consciousness|scientific research|anthropocentrism|psychophysical reduction|objectivity|language|communication|genius|autodomestication
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2015
Datum zadání: 19.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.10.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Mysl zvířat a existence jejich vědomí je jednou z trvale otevřených otázek filosofické obce. Zkoumání tohoto problému má své počátky u autorů antického období. Již zde se objevují zásadní spory mezi mysliteli, které v podstatě přetrvávají dodnes. A i přesto že moderní věda úspěšně postupuje ve zkoumání rozličných živých tvorů, není žádný z jejích poznatků dostatečným důkazem pro existenci zvířecí mysli a vědomí. Narážíme totiž na překážku, kterou není lidský výzkum schopen prolomit, a sice rozpoznání existence vědomí u tvora, s nímž nelze komunikovat. Je tak činnost zvířat pouze naprogramovaným konáním, nebo jsou jejich úkony podobně vědomé a promyšlené jako ty naše? Je pravděpodobnější, že pro evidenci mnoha podobností s lidmi jsou vlastníky stejných nebo podobných mentálních kvalit, nebo mnohem spíše zvířatům přisuzujeme lidské vlastnosti vinou antropomorfního vnímání světa? Proč je tato otázka jedním z neustále přetrvávajících problémů, k němuž nelze zaujmout jasné stanovisko skrze logickou argumentaci? Jak důležitou roli hraje v tomto problému řeč a co všechno může být důkazem o existenci vědomí u druhého živého tvora?
Seznam odborné literatury
LURZ, Robert W., The philosophy of animal minds. 1st publ. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.
BOLY, M., Seth, A. K., Wilke, M., Ingmundson, P., Baars, B., Laureys, S., Edelman, D., Tsuchiya, N. (2013). Consciousness in humans and non-human animals: Recent advances and future directions. Frontiers in Psychology.
BRAITHWAITE, V., Do Fish Feel Pain? Oxford: Oxford University Press, 2010.
DAWKINS, Marian Stamp, Through Our Eyes Only. The Search for Animal Consciousness, Oxford Univeristy Press, 1998.
DAWKINS, M. S., The scientific basis for assessing suffering in animals. In P. Singer (ed.), In Defense of Animals. New York: Blackwell, 1985.
DENNETT, D. C., Content and Consciousness. London: Routledge and Kegan Paul, 1969.
DENNETT, D. C., Animal consciousness and why it matters, 1995.
GAITA, R., The Philosopher's Dog: Friendships with Animals. London: Routledge, 2003.
GRIFFIN, D. R. (ed.), Animal Mind – Human Mind.Berlin: Springer, 1982.
GRIFFIN, D. R., & Speck, G. B., New evidence of animal consciousness. Animal Cognition, 2004.
HURLEY, S., & NUDDS, M. (eds.), Rational Animals? Oxford: Oxford University Press, 2006.
NAGEL, T., What is it like to be a bat? Philosophical Review, 1974.
SKINNER, B. F., Science and Human Behavior. New York: Macmillan, 1953.
WYNNE, C., Do Animals Think? Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK