Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neutrino physics at NOvA experiment
Název práce v češtině: Fyzika neutrin na experimentu NOvA
Název v anglickém jazyce: Neutrino physics at NOvA experiment
Klíčová slova: neutrino, oscilace, NOvA
Klíčová slova anglicky: neutrino, oscillations, NOvA
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Od řešitele se očekává studium odborné literatury o neutrinech a jejich vlastnostech. Řešitel by si měl osvojit metody zpracování a analýzy experimentálních dat, které pak použije na analýzu dat nabraných detektory experimentu NOvA.
Seznam odborné literatury
Jennifer A. Thomas, Patricia L. Vahle, Neutrino Oscillations : Present Status and Future Plans, World Scientific (2008).
Kai Zuber, Neutrino Physics, CRC Press (2011).
Prezentace členů NOvA kolaborace na neutrinových konferencích.
Interní články členů NOvA kolaborace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK