Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Online systém pro správu služeb a časového rozvrhu lékařů Ortopedické kliniky 1. LF UK
Název práce v češtině: Online systém pro správu služeb a časového rozvrhu lékařů Ortopedické kliniky 1. LF UK
Název v anglickém jazyce: Online system for shift and schedule management for doctors
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2016
Datum zadání: 11.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.03.2016
Zásady pro vypracování
Online systém pro správu služeb a časového rozvrhu lékařů Ortopedické kliniky 1. LF UK

Funkce:
1) Přihlašování do online systému
2) Možnost editace účtu lékaře
3) Editace souboru lékařů a zadávání nových lékařů do souboru lékařů administrátorem
4) Vypisování lékařů do služeb tj. kalendář se jmény lékařů na jednotlivé dny. Možnost zobrazení kalendáře na den, týden a měsíc
5) Vpisování dalších povinností lékařů do systému tj. atributy lékařů na jednotlivé dny (umístění na odděleních, náhradní volno, dovolená, kongres, ...)
6) Možnost exportu dat z tabulky (např. Excel) a exportu dat z databáze
7) Oznamování povinností lékařů na jejich emailové adresy
Seznam odborné literatury
bude upřesněno
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK