Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatizace experimentu v plazmatické laboratoři
Název práce v češtině: Automatizace experimentu v plazmatické laboratoři
Název v anglickém jazyce: Automation of experiment in a plasma laboratory
Klíčová slova: plazma, software, sériový port, analogový port, Arduino
Klíčová slova anglicky: plasma, software, seriál port, analog port, Arduino
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) seznámení se s depozičními aparaturami a diagnostickými metodami používanými v plazmatické laboratoři.
2) Konzultace o očekávané funkcionalitě softwaru a studium manuálů k přístrojům.
3) Vytvoření a testování softwaru.
4) Stručná dokumentace k softwaru, která bude použita jako závěrečná zpráva
Seznam odborné literatury
Manuály k přístrojům, dokumentace k elektrosoučástkám a mikrokontroleru Arduino. Bude upřesněno po konzultaci se školitelem.
Předběžná náplň práce
K experimentu využívajícím plazma je zapotřebí množství přístrojů, z nichž většina je připojitelná k počítači, což umožnuje zaznamenávat průběžně pracovní podmínky. Přístroje komunikují buď přes sériový port, nebo přes analogové rozhraní. Přes sériový port je možné přímo komunikovat s počítačem, pro analogový port je možné použít desku například Arduino převádějící analogovou komunikaci na digitální. Cílem projektu je vytvořit software umožňující jednotlivé přístroje ovládat přes počítač a zaznamenávat provozní podmínky. K řešení je nutná alespoň základní znalost programování (na úrovni základního kurzu v prvním semestru, nejlépe Pascal nebo Delphi). Předpokládá se testování softwaru při provozu, což umožní se alespoň zběžně obeznámit i s experimenty. Přístroje, které je třeba připojit k počítací zahrnují například elektrické zdroje, měrky tlaku, multimetry a další.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK