Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Three essays on energy sector and labor market interactions
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Three essays on energy sector and labor market interactions
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2015
Datum zadání: 05.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK