Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optické vlastnosti scintilačních materiálů
Název práce v češtině: Optické vlastnosti scintilačních materiálů
Název v anglickém jazyce: Optical properties of thin film scintillators
Klíčová slova: scintilátor, luminiscence, epitaxe, detektor, tenká vrstva
Klíčová slova anglicky: scintillator, luminescence, thin film, detection, epitaxy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
1. Seznámit se s principy detekce záření vysokých energií pomocí scintilátorů a s metodami studia jejich fyzikálních vlastností
2. Na vybraných vzorcích stanovit jejich optické a luminiscenční vlastnosti, analyzovat výsledky
Seznam odborné literatury
1. P. Malý, Optika, Karolinum 2008
2. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
3. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
Předběžná náplň práce
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření (rentgenové/gama záření) a vysokoenergetických částic.
Práce je zaměřena na studium vlastností tenkých epitaxních vrstev granátových oxidů dopovaných ionty vzácných zemin. Student se seznámí s technologií přípravy scintilačních vrstev, s fyzikálními metodami studia základních vlastností těchto materiálů a provede charakteristiku fyzikálních vlastností několika vzorků.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK