Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 276)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace pro rozpoznávání textur v mapových podkladech
Název práce v češtině: Aplikace pro rozpoznávání textur v mapových podkladech
Název v anglickém jazyce: Application for automatic recognition of textures in map data
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.09.2015
Datum zadání: 30.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.10.2015
Zásady pro vypracování
Navrhněte a implementujte mobilní mash-up aplikaci pro rozpoznávání textur v mapovém podkladě. Na základě známých metod klasifikace textur a mapových podkladů přístupných přes Google Maps API, či podobné, implementujte klasifikaci textur různých typů odpovídajících typům reálných objektů v mapách (domy, ulice, les, řeka, parkoviště, pole, atd.). Navrhněte algoritmus učení klasifikace a včleňte ho do mobilní aplikace. Realizujte rozpoznávání na různých úrovních přiblížení mapového podkladu. Proveďte několik případových studií praktického použití aplikace s agregovanými výstupy.
Seznam odborné literatury
Maria Petrou, Pedro Garcia Sevilla, Image Processing: Dealing With Texture, Wiley, 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK