Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geometrical and analytical aspects of conformal structure
Název práce v češtině: Geometrical and analytical aspects of conformal structure
Název v anglickém jazyce: Geometrical and analytical aspects of conformal structure
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Lze formulovat jako bakalarskou, ale i diplomovou ci disertacni praci.
Seznam odborné literatury
Bude upresnen po vyberu tematu.
Předběžná náplň práce
Cilem prace je studium ruznych aspektu konformni geometrie v jazyce
konformne invariantniho kalkulu blizce souvisiciho s klasickou
Riemnovskou geometrii, zahrnuji kalkulus traktoru, Poincare-Einstein
a ambientni konstrukci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to study various aspects of conformal
geometry in the language of conformal invariant calculus closely
related to the classical Riemannian geometry, involving the calculus
of tractors, Poincare-Einstein and ambient constructions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK