Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Graph data visualizations with D3.js libraries
Název práce v češtině: Vizualizace grafových dat pomocí knihoven D3.js
Název v anglickém jazyce: Graph data visualizations with D3.js libraries
Klíčová slova: RDF, grafové dáta, LinkedPipes, vizualizácia
Klíčová slova anglicky: RDF, graph data, LinkedPipes, visualization
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2017
Datum zadání: 27.04.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Oponenti: RNDr. Jiří Helmich
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat pluginy do vizualizačního nástroje LinkedPipes Visualization [1]. Jedná se framework pro vizualizaci grafových dat publikovaných v prostředí WWW ve formátu RDF [2] a dle principů Linked Open Data [4]. Je vyvíjen v rámci výzkumných projektů Katedry softwarového inženýrství MFF UK. Umožňuje automatickou detekci různých typů dat (např. časové údaje, mapová data, taxonomie, síť vazeb) a k nim nabízet vhodné vizualizační pluginy pro jejich zobrazení koncovému uživateli.

Řešitel této práce identifikuje ve spolupráci s pracovníky výzkumné skupiny vhodné typy vizualizací pro jednotlivé typy dat a s využitím knihoven D3.js [3] navrhne, implementuje a otestuje vizualizační pluginy nabízející tyto typy vizualizací. Pluginy zaintegruje do prostředí frameworku. Pluginy musí být schopny pracovat s objemem dat v řádových velikostech 10 - 10^5 uzlů.
Seznam odborné literatury
[1] http://visualization.linkedpipes.com/
[2] http://www.w3.org/RDF/
[3] http://d3js.org/
[4] https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK