Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamic fare model
Název práce v češtině: Dynamický model ceny jízdného
Název v anglickém jazyce: Dynamic fare model
Klíčová slova: nehomogenní markovský proces; odhadování intenzity; simulovaná optimalizace; dynamické jízdné
Klíčová slova anglicky: inhomogeneous Markov process; estimating intensity; simulated optimization; dynamic fare
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.08.2015
Datum zadání: 14.08.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2016
Datum a čas obhajoby: 01.02.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2017
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řízené Markovovy procesy jsou důležitým a účinným nástrojem
při modelování a řešení praktických úloh.
Cílem diplomové práce bude se seznámit s teorií
řízených Markovových procesů
(ne nutně homogenních)
a využít ji k modelování a řešení konkrétní praktické úlohy.

Úkolem diplomant bude navrhnout dynamický model pro cenu jízdného;
např. pro daný vlakový spoj.
Dále by měl studovat možnosti numerického řešení tohoto modelu.
Seznam odborné literatury
[1] Bertsekas, D.P.: Nonlinear programming. Athena Scientific, Belmont, 1999.
[2] Davis, M.H.A.: Markov Models & Optimization. Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability. Taylor & Francis, New York, 1993.
[3] Prášková, Z.; Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Textbook of KPMS MFF UK Praha, 1998.
[4] Resnick, S.I.: Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston, 1992.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK