Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Interakce vybraných flavonoidních látek se sulfotransferasou 1A1
Název práce v češtině: Interakce vybraných flavonoidních látek se sulfotransferasou 1A1
Název v anglickém jazyce: Interaction of flavonoid compounds with sulfotransferase 1A1
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2015
Datum zadání: 18.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK