Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje veřejnosti k uživatelům vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.)
Název práce v češtině: Postoje veřejnosti k uživatelům vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.)
Název v anglickém jazyce: Public attitudes towards users of selected psychoactive substance (tobacco, methamphetamine, alcohol etc.)
Klíčová slova: psychoaktivní látka, droga, tabák, alkohol, uživatel, postoje, veřejnost
Klíčová slova anglicky: psychoactive substance, tobacco, methamphetamine, alcohol, drug use, drug user, attitudes, public
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Primárně se jedná o otázky spojené s proměnou vnímání užívání/uživatelů vybrané psychoaktivní látky v čase, s jakými charakteristikami a stereotypy jsou užívatelé spojováni. Především v případě legálních drog (tabák, alkohol) lze propojit s proměnou postojů veřejnosti k producentům (např. tabákovým firmám), popř. s otázkou změny vnímání po významných událostech (např. uvedení tzv. elektronických cigaret na trh, zavedení zákazu kouření, "lihová aféra" apod.). Relevantní teorie: de/normalizace užívání, teorie deviace, labeling / stigmatizace aj. Možné metody výzkumu: analýza sekundárních kvantitativních dat (reprezentativní šetření), vlastní kvanti/kvali šetření, etnografický výzkum apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK