Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.) a jejího užívání v médiích.
Název práce v češtině: Obraz vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.) a jejího užívání v médiích.
Název v anglickém jazyce: Media image of selected psychoactive substance (tobacco, methamphetamine, alcohol etc.) and its use
Klíčová slova: psychoaktivní látka, droga, tabák, alkohol, uživatel
Klíčová slova anglicky: psychoactive substance, tobacco, methamphetamine, alcohol, drug use, drug user
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Primárně se jedná o otázky spojené s proměnou vnímání užívání/uživatelů vybrané psychoaktivní látky v čase, s jakými charakteristikami je užívání spojováno, jak jsou prezentovány dopady užívání na samotné uživatele a jejich okolí / společnost. Především v případě legálních drog (tabák, alkohol) lze propojit s obrazem producentů (např. tabákových firem), popř. s otázkou změny prezentace v médiích po významných událostech (např. uvedení tzv. elektronických cigaret na trh, zavedení zákazu kouření, "lihová aféra" apod.). Relevantní teorie: de/normalizace užívání, teoie agenda-setting, teorie sociální konstrukce cílových skupin, teorie tří proudů a další. Možné metody výzkumu: obsahová analýza, analýza rámců, diskurzivní analýza.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The primary focus of the thesis are questions related to change in perception of use/users of selected psychoactive substance in time, characteristics of substance use and presentation of substance use effects on users and their environment or whole society. Especially in case of legal substances such as tobacco and alcohol, the perception of products' manufacturers (e.g. tobacco firms) can be included. Highly relevant are also changes related to significant events such as the introduction of so-called electronic cigarettes, mass alcohol poisoning, emergence of new psychoactive substances etc. Relevant theories: substance use de/normalization, agenda-setting, the social construction of target population, multiple-streams theory etc. Suggested methods: content analysis, frame analysis, discourse analysis etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK