Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.) a jejího užívání v médiích.
Název práce v češtině: Obraz vybrané psychoaktivní látky (tabáku, pervitinu, alkoholu apod.) a jejího užívání v médiích.
Název v anglickém jazyce: Media image of selected psychoactive substance (tobacco, methamphetamine, alcohol etc.) and its use
Klíčová slova: psychoaktivní látka, droga, tabák, alkohol, uživatel
Klíčová slova anglicky: psychoactive substance, tobacco, methamphetamine, alcohol, drug use, drug user
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Primárně se jedná o otázky spojené s proměnou mediální prezentace užívání/uživatelů vybrané psychoaktivní látky v čase, s jakými charakteristikami je užívání spojováno, jak jsou prezentovány dopady užívání na samotné uživatele a jejich okolí / společnost. Především v případě legálních drog (tabák, alkohol) lze propojit s obrazem producentů (např. tabákových firem), popř. s otázkou změny prezentace v médiích po významných událostech (např. uvedení tzv. elektronických cigaret na trh, zavedení zákazu kouření, "lihová aféra" apod.). Relevantní teorie: de/normalizace užívání, nastolování agendy aj. Možné metody výzkumu: obsahová analýza, analýza rámců, diskurzivní analýza.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK