Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
The banking crisis 1929 -1933
Název práce v češtině: The banking crisis 1929 -1933
Název v anglickém jazyce: The banking crisis 1929 -1933
Klíčová slova: analýza bankovní rozvahy, bankovní kolaps, bankovní panika, run na banku, Velká hospodářská krize, nelikvidita, insolvence
Klíčová slova anglicky: bank balance sheet analysis, bank failure, banking panics, bank run, Great Depression, illiquidity, insolvency
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2015
Datum zadání: 14.05.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: IES, m 206
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Oponenti: PhDr. Jan Hájek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
The scope of this work will be the bank collapse during the 1930s. I would like to determine, up to what extent was the banking panic a crucial catalyst and what were the main causes of bank failures. It will be focused also on the state intervention in the banking sector and the following commencement of Keynesianism. One of the goals is to determine the key moments of the banking crisis, especially the crucial event that initiated the wave of banking panics. Then, a comparison of years 1931 and 2008 should come and my goal is to state, which measures were the same, and on the contrary, whether there were implemented some new strategies.

Research questions:
What were the main causes of the bank failures?
How did the banking collapse influence the progress of Great Depression and vice versa?
What was the role of Federal Reserve - to what extent was crucial the lack of regulation?
Was it poor shape of the bank itself that led to the collapse?
What was repetitive in the recent financial crisis – similar to 1929 or 1931 respectively?
Seznam odborné literatury
Calomiris, C. W. (1990). Is Deposit Insurance Necessary? A Historical Perspective. J. Eco. History The Journal of Economic History, 50(02), 283-295. DOI:10.1017/s0022050700036433
Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1971). A Monetary history of the United States: 18671960. Princeton: Princeton university press. 888 p. ISBN 0-691-00354-8.
Kindleberger, C. P. (1986). The world in depression: 1929-1939. (Vol.4). Berkeley u.a.: Univ. of California Press. 355 p. ISBN 0-520-05592-6.
Krugman, P. R. (2012). End this depression now! New York: W.W. Norton &. Co. Inc. 259 p. ISBN 978-0-393-34508-7.
Minsky, H. P. (1986). Stabilizing an unstable economy. New Haven: Yale University Press. 350p. ISBN 0-07-159299-7.
Předběžná náplň práce
1) Situace před krizí
2) Propuktnutí krize ve Spojených Státech a prvotní reakce
3) Vývoj krize a role bankovního sektoru
4) Identifikace klíčových momentů bankovní krize
5) Různé příčiny pádů bank a analýza bankovních rozvah
6) Role Fed a centrální banky
7) Porovnání let 1931 and 2008 - co se opakuje a co je jiné
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) The crisis-preceding situation
2) The outbreak of the crisis in the U.S. and the initial reaction
3) Crisis development and the role of the banking sector
4) Identification of key moments of the banking crisis
5) Different causes of bank failures and a balance sheet analysis
6) Role of the Federal Reserve and government
7) Comparison of 1931 and 2008 - what is repetitive and what is different
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK