Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a prezentace datové sady o trestné činnosti podle principů Linked Data
Název práce v češtině: Tvorba a prezentace datové sady o trestné činnosti podle principů Linked Data
Název v anglickém jazyce: Triplification and presentation of statistical crime data according to Linked Data principles
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2015
Datum zadání: 04.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2015
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořid datovou sadu v RDF [2] dodržující principy Linked Data [1][4] a zabývající se statistikou kriminality.
Student vytvoří ontologii pro tuto datovou sadu a použije existujících ontologií tam, kde to bude možné.
Data budou získána z různých zdrojů (HTML [7], Excel) za použití existujích nástrojů nebo nástrojů vyvinutých studentem.
Výsledná datová sada bude propojena na jiné existující datové sady, například na datovou sadu Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), na územní jednotky NUTS či na kategorie trestných činností.
Datové sady budou publikovány a uloženy v databázi pro RDF data.
Student vyvine řešení pro aktualizaci dané datové sady.
Užitečnost této datové sady bude demonstrována na vzorové aplikaci.
Aplikace bude používat interaktivní mapu k zobrazení úrovně kriminality v odpovídajících územních jednotkách a časech a umožní uživatelům nalézt relevantní statistická data (např. 5 nejčastějších trestných činů v dané lokalitě, nejnebezpečnější a nejbezpečnější lokality, apod.) na základě uživatelovy polohy a nebo na základě volby území.
Seznam odborné literatury
[1] Christian Bizer, Anja Jentzsch. State of the LOD Cloud. http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/lodcloud/state/
[2] W3C. RDF 1.1 Primer. http://www.w3.org/TR/rdf11-primer/
[3] LOD2.eu. LOD2 Technology Stack. http://lod2.eu/WikiArticle/TechnologyStack.html
[4] Linked Data. http://linkeddata.org/
[5] OpenData.cz website. http://linked.opendata.cz/
[6] SPARQL 1.1 Query Language. W3C Recommendation 21 March 2013. http://www.w3.org/TR/sparql11-query/
[7] HTML5. A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML. W3C Recommendation 28 October 2014. http://www.w3.org/TR/html5/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK