Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Economic Impact of Voting and Procurement Rules
Název práce v češtině: Economic Impact of Voting and Procurement Rules
Název v anglickém jazyce: Economic Impact of Voting and Procurement Rules
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Randall Filer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: Doc. Sergei Guriev, PhD
  Thorvaldur Gylfason
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK