Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium gamma rozpadu v těžkých jádrech
Název práce v češtině: Studium gamma rozpadu v těžkých jádrech
Název v anglickém jazyce: Study of gamma decay in heavy nuclei
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2017
Datum zadání: 20.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2017
Zásady pro vypracování
Student bude zpracovávat data z experimentů, z nichž je možno získat informace o způsobech rozpadů vysoce-vzbuzených stavů. Na základě těchto dat se pak bude pokoušet získat informace o platnosti statistického modelu pro popis rozpadů vzbuzených jader.
Seznam odborné literatury
S. Sheets et al., Phys. Rev. C 79, 024301 (2009)
M. Krtička et al., Phys. Rev. Lett. 92, 172501 (2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK