Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma života u raného Bergsona
Název práce v češtině: Téma života u raného Bergsona
Název v anglickém jazyce: Topic of Life in Early Bergson
Klíčová slova: Bergson, život, filosofie, trvání, prostor, vědomí, hmota, paměť, mozek, duch, tělo, svoboda.
Klíčová slova anglicky: Bergson, life, philosophy, duration, space, consciousness, matter, memory, brain, spirit, body, freedom.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2015
Datum zadání: 15.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci si kladu za cíl nastínit Bergsonovo pojetí života, protože „filosofům života“ je často a oprávněně vyčítána právě nejasnost tohoto ústředního a vrstevnatého pojmu. Rád bych nastínil klíčové motivy, ve kterých s větším či menším důrazem život vystupuje. Domnívám se, že skrze motivy hmoty (těla), paměti (vědomí) a času vynikne odpovídající představa života u Bergsona. Přestože je výklad jednotlivých motivů nezbytný, nepůjde mi primárně o něj ani o případnou kritiku. Hlavním cílem bude ukázat, jakým způsobem jsou ony hlavní motivy Bergsonovy filosofie provázány s životem a jak jej charakterizují. V práci se omezím převážně na raná Bergsonova díla.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:

Bergson, H. Čas a svoboda: O bezprostředních datech vědomí, Praha: Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-065-X.
Bergson, H. Hmota a paměť, Praha: Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-065-3.
Bergson, H. Smích, Praha: Naše vojsko, 2012. ISBN 978-80-206-1249-6.
Bergson, H. Vývoj tvořivý, Praha: Laichter, 1919.
Bergson, H. Duchovní energie, Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-485-6.


Sekundární literatura:

Čapek, J. (uspořádal), Filosofie Henri Bergsona: základní aspekty a problémy, Praha: Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-071-8.
Ševčík, M. Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu, Praha: Univerzita Karlova, 2008. ISBN 978-80-7308-214-7.
Deleuze, G. Bergsonismus, Praha: Garamond, 2006. ISBN 80-86955-41-9.
Čapek, M. Henri Bergson, Praha: Družstvo Máje, 1939.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK