Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza dynamiky CESA komplexů v rostlinách s narušeným cytoskeletem
Název práce v češtině: Analýza dynamiky CESA komplexů v rostlinách s narušeným cytoskeletem
Název v anglickém jazyce: Analysis of CESA complexes dynamics in plant cytoskeletal mutants
Klíčová slova: syntéza celulózy, cytoskelet, rostlinná buňka, buněčná stěna
Klíčová slova anglicky: cellulose synthesis, cytoskeleton, plant cell, cell wall
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2015
Datum zadání: 01.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: Ing. Kateřina Malínská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
CESA (CELLULOSESYNTHASE) komplexy jsou proteinové komplexy enzymů, nacházející se v plazmatické membráně. Zde syntetizují nejdůležitější složku buněčné stěny - celulózu. CESA komplexy jsou dynamické útvary. Sestavovány jsou v Golgiho aparátu, odkud jsou exocytózou váčků dopravovány do plazmatické membrány. V okamžiku vložení do plazmatické membrány začínají CESA komplexy syntetizovat celulózu. Zde zůstává aktivní po dobu minut. Posléze je komplex endocytózou internalizován a přestává být aktivní.
Předmětem diplomové práce je analýza dynamiky CESA komplexů v rostlinách s narušeným cytoskeletem. Cílem je zjistit přesnou roli jednotlivých složek cytoskeletu v kontrole syntézy buněčné stěny.
Metody: Příprava transgenních rostlin, pokročilá mikroskopie (konfokální mikroskop a specializované typy konfokální mikroskopie), analýza obrazu.
Požadavky: student s velkým zájmem o problematiku, pečlivost, trpělivost, ochotu věnovat se výzkumné práci naplno.
Pokud máte zájem o vypracování diplomové práce, prosím kontaktuje RNDr. Kateřinu Schwarzerovou, PhD. (schwarze@natur.cuni.cz).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK