Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hliníkové toxicity na dynamiku rostlinných kortikálních mikrotubulů
Název práce v češtině: Vliv hliníkové toxicity na dynamiku rostlinných kortikálních mikrotubulů
Název v anglickém jazyce: The influence of aluminum toxicity on the dynamics of plant cortical microtubules
Klíčová slova: mikrotubuly, kortikální mikrotubuly, hliník, toxicia, cytoskelet, rostlinná buňka
Klíčová slova anglicky: microtubules, cortical microtubules, aluminum, toxicity, cytoskeleton, plant cell
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2015
Datum zadání: 01.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Oponenti: Ing. Přemysl Pejchar, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Mikrotubulární cytoskelet představuje vysoce dynamickou strukturu eukaryotické buňky. v rostlinných buňkách tvoří mikrotubuly specializované struktury, z nichž nejtypičtější jsou kortikální mikrotubuly. Tyto během interfáze interagují s molekulami podílejícími se na syntéze buněčné stěny a významně se tak na budování buněčné stěny podílejí. V konečném důsledku tak ovlivňují tvar a směr růstu buněk a pletiv. Jako dynamická struktura kortikální mikrotubuly neustále podstupují polymeraci a depolymeraci. Tato dynamická nestabilita je důležitá pro funkci mikrotubulů a faktory narušující dynamiku mikrotubulů narušují závažně i funkci mikrotubulárního cytoskeletu.
Toxicita hliníku je celosvětovým problémem, neboť hlinité ionty na kyselých půdách omezují růst kořenů rostlin. Hliník je tak významným celosvětovým faktorem negativně ovlivňujícím výnosy. Navzdory desítkám let výzkumu toxicity hliníku dodnes není znám molekulární mechanismus, který vede k rychlému zastavení růstu kořenů po působení hliníku. V našem předchozím výzkumu jsme ukázali, že hliník ovlivňuje organizaci cytoskeletu a narušuje plazmatickou membránu v rostlinných buňkách vystavených působení hliníku.
Cílem diplomové práce je analyzovat dynamiku mikrotubulárního cytoskeletu buněk kořenů rostlin vystavených toxickému působení hliníku.
Metody: Příprava transgenních rostlin, pokročilá mikroskopie (konfokální mikroskop), analýza obraz.
Požadavky: student s velkým zájmem o problematiku, pečlivost, trpělivost, ochotu věnovat se výzkumné práci naplno.
Pokud máte zájem o vypracování diplomové práce, prosím kontaktuje RNDr. Kateřinu Schwarzerovou, PhD. (schwarze@natur.cuni.cz).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK