Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investigation of CP violation in neutrino oscillations
Název práce v češtině: Zkoumání narušení kombinované parity CP v oscilacích neutrin
Název v anglickém jazyce: Investigation of CP violation in neutrino oscillations
Klíčová slova: Leptony, neutrina, oscilace neutrin, kombinovaná parita CP
Klíčová slova anglicky: Leptons, neutrinos, neutrino oscillations, combined CP parity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2015
Datum zadání: 15.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2015
Zásady pro vypracování
V disertační práci budou shrnuty metody měření narušení kombinované parity v neutrinových oscilacích. Bude provedena rešerše předpokládaných přesností měření, zvláštní důraz bude kladen na zjišťování narušení CP porovnáním výsledků reaktorových experimentů a experimentů s urychlovačovými neutriny.
Seznam odborné literatury
[1] C. Giunti, C.W. Kim, Fundamentals of Neutrino Physics and Astophysics, Oxford Uni. Press, 2007
[2] M.S. Sozzi, Discrete Symmetries and CP Violation, Oxford University Press, 2008
[3] S.M. Bilenky, Introduction to the Physics of Massive and Mixed Neutrinos, Springe, 2010

Předběžná náplň práce
V disertační práci budou shrnuty metody měření narušení kombinované parity v neutrinových oscilacích. Bude provedena rešerše předpokládaných přesností měření, zvláštní důraz bude kladen na zjišťování narušení CP porovnáním výsledků reaktorových experimentů a experimentů s urychlovačovými neutriny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK