Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování transportu elektroniků přes molekularní nanokontakty
Název práce v češtině: Modelování transportu elektroniků přes molekularní nanokontakty
Název v anglickém jazyce: Modelling electron transport in single molecule junctions
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: Héctor Vázquez
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Teorie transportu skrze jednotlivé molekuly, DFT-NEGF, kvantová interference
Seznam odborné literatury
S. Datta, “Quantum Transport: Atom to Transistor”, Cambridge (2005).
H. Vázquez, R. Skouta, S. Schneebeli, M. Kamenetska, R.Breslow, L. Venkataraman and M.S. Hybertsen, “Probing the Conductance Superposition Law in Single Molecule Circuits with Parallel Paths”, Nat. Nanotechnol. 7 663 (2012).
Z-L Cheng, R. Skouta, H. Vázquez, J. Widawsky, S. Schneebeli, M.S. Hybertsen, R.Breslow and L.Venkataraman, “In situ formation of highly conducting covalent Au–C contacts for single-molecule junctions”, Nat. Nanotechnol. 6 353 (2011).
Předběžná náplň práce
V této doktorské práci se uchazeč bude zabývat mechanickými, elektronickými a transportními vlastnostmi molekulárních nanokontaktů metodami ab-initio založenými na DFT a NEGF. Také bude zkoumat rozšíření DFT-NEGF metody, za účelem aproximace vodivosti pro četné struktury nanokontaktů. Budou zkoumány různé molekulární struktury a vnější vazebné skupiny, a také jevy kvantové interference.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This PhD project will study the mechanical, electronic and conducting properties of molecular nanojunctions using first-principles methods based on DFT and NEGF. Extensions to the DFT-NEGF method will be explored to calculate conductance in an approximate way for many junction structures. Different molecular structures, chemical linkers and quantum interference effects will be studied.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK