Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO
Název v anglickém jazyce: Preparation and characterization of one-dimensional ZnO structures
Klíčová slova: ZnO, jednodimenzionální polovodičové nanostruktury, transport náboje, fokusované elektronové/iontové svazky.
Klíčová slova anglicky: ZnO, one-dimensional semiconductor nanostructures, charge transport, focused electron/ion beams.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Grym, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování budou specifikovány ve studijním plánu doktoranda.
Seznam odborné literatury

1. Low-Dimensional Semiconductor Structures: Fundamentals and Device Applications, K. Barnham, D. Vvedensky, Cambridge University Press 2001, ISBN: 0521591031
2. Surfaces and Interfaces of Electronic Materials, Leonard J. Brillson, Wiley 2010, ISBN: 978-3-527-40915-0, 2010
3. Nanofabrication Using Focused Ion and Electron Beams: Principles and Applications, I. Utke, S. Moshkalev, P. Russell, Oxford University Press 2012, ISBN: 978-0-19-973421-4
Předběžná náplň práce
Náplní dizertační práce je příprava jednodimenzionálních struktur ZnO, studium jejich strukturních, elektrických a optických vlastností a vysvětlení jevů odehrávajících se při jejich interakci s molekulami plynů a elektromagnetickým zářením. Nanotyčky ZnO budou připravovány na lokálně modifikovaných (paternovaných) substrátech. Paternování substrátů bude realizováno litografickými technikami a působením fokusovaných elektronových a iontových svazků s cílem získat plnou kontrolu nad pozicí, morfologií a fyzikálními vlastnostmi jednotlivých nanotyček uspořádaných v periodických polích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the preparation and characterization of one-dimensional ZnO structures, on the investigation of their structural, electrical, and optical properties, and on the explanation of the phenomena taking place during their interaction with gas molecules and with electromagnetic radiation. The ZnO nanorods will be prepared on locally-modified (patterned) substrates. The substrate patterning will be performed by lithographic techniques and by focused electron and ion beams with the aim to gain full control over the position, morphology, and physical properties of individual nanorods forming periodic arrays.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK