Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Opylování v lese – stochastický proces, nebo tvrdá konkurence?
Název práce v češtině: Opylování v lese – stochastický proces, nebo tvrdá konkurence?
Název v anglickém jazyce: Pollination in forests - Rough competiion or stochastic process?
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Otázky
Dokáže rostlina v lese ovlivnit své opylení, např. velikostí květenství nebo načasováním kvetení?
Probíhá v lese reálná kompetice o opylovače, nebo je opylování nahodilý proces ovlivněný spíše vhodností aktuálních povětrnostních podmínek pro aktivitu opylovačů a dalšími vlastnostmi stanoviště, jako např. polohou sledované rostliny vůči ostatním kvetoucím jedincům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK