Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenologie opylování – jak moc se musí sejít kvetení rostliny s výskytem opylovače?
Název práce v češtině: Fenologie opylování – jak moc se musí sejít kvetení rostliny s výskytem opylovače?
Název v anglickém jazyce: Phenology of pollination - How crucial is the temporal co-occurrence of plant flowering and pollinator activity?
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Otázky
Souvisí šíře spektra opylovačů s tím, jak moc je kvetení rostliny s nimi synchronisované?
Mají rostliny s větší variabilitou v době kvetení i větší variabilitu v úspěchu rozmnožování?
Souvisí tyto jejich vlastnosti se schopností přežití v kulturní krajině?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK