Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů?
Název práce v češtině: Jak závisí reprodukční úspěch různých druhů rostlin na druhové příslušnosti a početnosti jejich sousedů?
Název v anglickém jazyce: Do neighbour abundance and identity influence reproductive success of meadow plants?
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Otázky
Konkurují si rostliny rostoucí spolu na malé ploše opylovače, nebo si naopak pomáhají je lákat?
Závisí toto na množství opylovačů?
Co se stane, když některá z dominant louky vyhyne, změní to pak reprodukční úspěch ostatních druhů?
Nemá skladba výrazných kvetoucích sousedů nakonec větší vliv na podobu spektra opylovačů generalistické rostliny než její vlastnosti (barva, UV vzory atd.)?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK