Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikroklimatické podmínky a opylování rostlin
Název práce v češtině: Mikroklimatické podmínky a opylování rostlin
Název v anglickém jazyce: The role of microclimatic conditions in plant pollination
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Otázky
Jak se mění skladba opylovačů a efektivita opylení na malé prostorové škále (např. uvnitř louky vs. na kraji lesa)?
Jaké mají tyto rozdíly dopady pro fitness rostlin a strukturu populcí?
Mění mikroklima opylování rostlin spíše skrze vliv opylovače (např. ve stínu létají jen někteří opylovači), nebo spíše skrze odlišné sousedy (např. ve stínu bývá vlhčeji a opylovači vlhkomilných rostlin se překrývají méně s cílovým druhem?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK