Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Visual Studio Refactoring and Code Style Management Toolset
Název práce v češtině: Sada Visual Studio nástrojů pro refaktoring a správu stylu kódu
Název v anglickém jazyce: Visual Studio Refactoring and Code Style Management Toolset
Klíčová slova: Visual Studio, Refaktoring, Styl kódu, Roslyn
Klíčová slova anglicky: Visual Studio, Refactoring, Code style, Roslyn
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2015
Datum zadání: 03.03.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.03.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: RNDr. Filip Krijt
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to create a set of C# refactoring and code style management tools for Microsoft Visual Studio 2013 and later. The solution should be consistent and performant alternative to commercially available solutions. The main goal is to design and create a consistent, easy to understand, core API to provide extensibility points for custom refactorings and code style rules, and further to implement a set of basic refactorings and code transformation rules, and provide a unified way of managing user settings and preferences.
The thesis should focus on monitoring and manipulating code layout (e.g. braces, indentation, comments), enforcing consistent naming (e.g. casing, length), and in general provide replacement of the most commonly used features provided by the recently-discontinued StyleCop Visual Studio extension. Support for generation of XML documentation comments should be also supported.
Seznam odborné literatury
C# Language Specification 5.0 (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7029)
Judith Bishop: C# 3.0 Design Patterns, O'Reilly Media, 2007
JetBrains Resharper: https://www.jetbrains.com/resharper/
DevExpress CodeRush: https://www.devexpress.com/products/coderush/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK