Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití infračervených meření dužice WISE pro modelování tvaru planetek
Název práce v češtině: Využití infračervených meření dužice WISE pro modelování tvaru planetek
Název v anglickém jazyce: Use of WISE infrared data for asteroid shape modeling
Klíčová slova: planetky, modelování, inverzní problém
Klíčová slova anglicky: asteroids, modeling, inverse problem
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
- charakteristika infračervených měření planetek sondou WISE
- diskuze možnosti použít infračervená data stejným způsobem jako fotometrii ve viditelném oboru k odvození fyzikálních modelů planetek
- kombinace WISE dat a dostupné fotometrie pro několik testovacích planetk - odvození modelu a porovnání s nezávislými daty
Seznam odborné literatury
Masiero et al.: Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. I. Preliminary Albedos and Diameters, The Astrophysical Journal, Volume 741, Issue 2, article id. 68, 20 pp. (2011).
Předběžná náplň práce
Družice WISE pozorovala velké množství planetek v infračerveném oboru ve čtyřech filtrech. Pro část planetek se dají některá tato měření interpretovat ne jako termální emise, ale jako odražené sluneční záření, což umožňuje použít tato data stejným způsobem jako fotometrii ve viditelném oboru pro odvození tvaru planetek metodou inverze světelných křivek. Cílem práce je spočítat, pro jaká data lze použít tento přístup, jaké chyby se přitom dopouštíme a jaký to má vliv na výsledné modely a demonstrovat metodu na několika konkrétních příkladech. V tématu lze pokračovat v rámci diplomové práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK