Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltammetric determination of homovanillic and vanilmandelic acid on carbon ink screen-printed electrode
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení homovanilové a vanilmandlové kyseliny na uhlíkové sítotiskové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of homovanillic and vanilmandelic acid on carbon ink screen-printed electrode
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2015
Datum zadání: 08.01.2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK